TEDAVİLERİMİZ

 • Diş Tedavileri
 • Rinoplasti
 • Ekim İşlemleri
 • Yüz Estetiği
 • Meme Estetiği
 • Bariatrik Cerrahi
 • Vücut Estetiği

RANDEVU FORMU

  PLASTİK CERRAHİ

  Plastik cerrahi, doğuştan gelen anormallikleri düzeltmek, yaralanmaları onarmak, hastalık veya kanser sonrası doku kaybını düzeltmek, estetik amacıyla görünümü iyileştirmek ve kişinin yaşam kalitesini artırmak için önemli bir rol oynar.

  PLASTİK CERRAHİ NEDİR?

  Plastik cerrahi, vücutta yapısal veya estetik bir iyileştirme yapmayı amaçlayan cerrahi bir tıbbi uzmanlık alanıdır. Plastik cerrahi, doğuştan gelen anormalliklerin düzeltilmesi, yaralanmaların onarılması, hastalık veya kanser sonrası rekonstrüksiyon, yaşlanma belirtilerinin azaltılması ve estetik amacıyla yapılan cerrahi işlemleri kapsar.

  Plastik cerrahi prosedürler genellikle ameliyat gerektirir, ancak bazı durumlarda cerrahi olmayan yöntemler de kullanılabilir.

  Plastik cerrahi, kişinin fiziksel görünümünü ve işlevselliğini iyileştirmek için önemli bir rol oynar. Ancak, her cerrahi işlemde olduğu gibi, plastik cerrahi prosedürleri de riskleri ve potansiyel komplikasyonları içerir. Bu nedenle, herhangi bir plastik cerrahi işlemi düşünüyorsanız, bir plastik cerrahi uzmanıyla görüşmek ve uygun bir değerlendirme yapmak önemlidir.

  Plastik cerrahi aşağıdaki konuları kapsar:

  Rekonstrüktif Cerrahi: Rekonstrüktif cerrahi, doğuştan gelen anormallikler, yaralanmalar, kanser cerrahisi sonrası doku kaybı veya diğer nedenlerle kaybedilen doku veya organların onarılması veya yeniden yapılandırılmasıyla ilgilenir. Örnekler arasında meme rekonstrüksiyonu, yanık yaralarının tedavisi, cleft lip ve damak düzeltmeleri, cilt kanseri rekonstrüksiyonu gibi durumlar bulunur.

  Estetik (Kozmetik) Cerrahi: Estetik cerrahi, görünümün iyileştirilmesi ve kişinin kendine olan güvenini artırmak amacıyla yapılan cerrahi işlemleri içerir. Bu tür cerrahi, yüz, göğüs, vücut veya ekstremite bölgelerinde gerçekleştirilebilir. Örnekler arasında burun estetiği (rinoplasti), meme büyütme veya küçültme, liposuction, karın germe (abdominoplasti), yüz germe (yüz liftingi), göz kapağı estetiği ve vücut kontürleme ameliyatları yer alır.

  Hand (El) Cerrahisi: Hand cerrahisi, el ve üst ekstremite problemlerinin tanı, tedavi ve rekonstrüksiyonuyla ilgilenir. El yaralanmaları, sinir sıkışmaları, tendon yaralanmaları, elde doğuştan anormallikler ve el cerrahisi gerektiren diğer durumlar hand cerrahisi kapsamına girer.

  Mikrocerrahi: Mikrocerrahi, mikroskop yardımıyla ince dokuların yeniden yapılandırılması veya transfer edilmesiyle ilgilenir. Özellikle doku rekonstrüksiyonunda kullanılır, örneğin doku nakilleri, serbest doku transferleri ve sinir rekonstrüksiyonları gibi işlemlerde kullanılır.

  Yanık Cerrahisi: Yanık cerrahisi, ciddi yanıkların tedavi edilmesi, yanık yaralarının onarılması ve estetik ve fonksiyonel iyileştirmelerin yapılmasıyla ilgilenir.

  Plastik cerrahi, birçok farklı prosedür ve teknikleri içeren geniş bir alandır. Her bireyin durumu farklı olduğu için, plastik cerrahi tedavi seçenekleri bireye özgü olarak belirlenir ve bir plastik cerrahi uzmanı tarafından değerlendirilir.

  PLASTİK CERRAHİDE HASTA TEDAVİSİ

  Plastik cerrahide hasta tedavisi, bir plastik cerrahi uzmanının hastayı değerlendirmesi, tanı koyması ve uygun tedavi planını oluşturması sürecini kapsar. Plastik cerrahi hasta tedavisinde genel olarak izlenen adımlar:

  Değerlendirme ve Konsültasyon: Hasta, bir plastik cerrahi uzmanına başvurur ve belirli bir sorun veya isteği hakkında bilgi verir. Plastik cerrahi uzmanı, hastanın sağlık geçmişini, mevcut durumunu ve beklentilerini değerlendirir. Fiziksel muayene ve gerekli görüntüleme testleri yapılabilir.

  Tanı ve Tedavi Planı: Plastik cerrahi uzmanı, hastanın durumunu değerlendirdikten sonra bir tanı koyar ve uygun tedavi seçeneklerini belirler. Bu aşamada, ameliyatın veya cerrahi olmayan tedavinin gerekip gerekmeyeceği, işlem detayları, beklenen sonuçlar, olası riskler ve komplikasyonlar hakkında hasta ile detaylı bir tartışma yapılır.

  Hazırlık: Eğer cerrahi bir işlem gerekiyorsa, hasta cerrahi öncesi hazırlık sürecine girer. Bu süreç, hastanın genel sağlık durumunun değerlendirilmesi, kan testleri, görüntüleme testleri, gerekli izinlerin alınması, anestezi seçimi ve cerrahi planlama gibi adımları içerir.

  Cerrahi İşlem: Cerrahi işlem, hasta ve cerrahi ekibinin birlikte çalıştığı bir operasyon sürecidir. Cerrahi işlem, genel anestezi veya lokal anestezi altında gerçekleştirilir. Plastik cerrahi işlemleri, cerrahın hastanın ihtiyaçlarına ve tedavi planına bağlı olarak çeşitlilik gösterebilir. Operasyon süresi, işlemin karmaşıklığına ve tedaviye bağlı olarak değişir.

  İyileşme Süreci: Cerrahi işlem sonrası, hasta iyileşme sürecine girer. Hastanın rahatsızlık ve ağrısı kontrol altına alınır ve yara bakımı yapılır. Plastik cerrahi işlemlerine bağlı olarak iyileşme süresi ve süreç değişir. Hastalar, cerrahın talimatlarına uymalı, düzenli takip randevularına gitmeli ve iyileşme sürecindeki herhangi bir sorunu cerrahi ekibe bildirmelidir.

  Sonuç Değerlendirmesi: İyileşme süreci tamamlandıktan sonra, plastik cerrahi uzmanı hastayı takip eder ve sonuçları değerlendirir. Ameliyatın veya tedavinin başarısı, hastanın beklentilerine ve önceden belirlenen hedeflere uygun olarak değerlendirilir.

  Plastik cerrahi hasta tedavisi, hasta ve cerrahi ekibinin işbirliği gerektiren bir süreçtir. Her hasta için tedavi planı özelleştirilir ve hastanın sağlık durumu, ihtiyaçları ve beklentileri göz önünde bulundurulur. Cerrahi öncesi ve sonrası dönemde hasta eğitimi, destek ve iletişim de önemli bir rol oynar.