TEDAVİLERİMİZ

 • Diş Tedavileri
 • Rinoplasti
 • Ekim İşlemleri
 • Yüz Estetiği
 • Meme Estetiği
 • Bariatrik Cerrahi
 • Vücut Estetiği

RANDEVU FORMU

  KANSER TEDAVİSİ

  Kanser tedavisi, birçok uzmanlık dalının bir arada çalışmasını zorunlu kılan bir tedavi grubudur. Burada çeşitli cerrahi branşlar, Radyasyon Onkolojisi ve Medikal Onkoloji uzmanları birlikte çalışır. Teşhis sırasında Patoloji, teşhisi güçlendirmek ve tedavi sonuçlarını izlemek için Radyoloji ve Nükleer Tıp bölümleri büyük önem taşımaktadır.

  KANSER NEDİR?

  Kanser, vücut hücrelerinin anormal bir şekilde büyüyüp çoğalması sonucunda oluşan bir hastalıktır. Normalde vücudumuzdaki hücrelerin büyüme ve bölünme süreçleri sıkı bir kontrol altında gerçekleşir. Ancak kanser, bu kontrol mekanizmasının bozulmasıyla ortaya çıkar.

  Kanser, başlangıç hücresinin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıyla oluşan bir tümör veya kitle olarak tanımlanabilir. Bu tümörler, başlangıç noktalarına bağlı olarak “iyi huylu” veya “kötü huylu” olarak sınıflandırılır. İyi huylu tümörler genellikle yerel alanda sınırlıdır ve çevre dokulara yayılmazlar. Kötü huylu tümörler ise invazif olarak nitelendirilir ve çevre dokulara yayılabilir, hatta vücudun diğer bölgelerine metastaz yapabilir.

  Kanser, farklı organlarda ve dokularda gelişebilir. Örneğin, meme kanseri, akciğer kanseri, prostat kanseri gibi farklı türleri bulunmaktadır. Kanserin nedenleri arasında genetik faktörler, çevresel etkenler (sigara içmek, zararlı kimyasallara maruz kalmak, radyasyon gibi), yaşam tarzı faktörleri (düzensiz beslenme, hareketsiz yaşam, obezite) ve bazı enfeksiyonlar yer alabilir.

  Kanserin erken teşhis edilmesi, tedavi şansını artırabilir. Bu nedenle, düzenli tarama testleri ve belirtiler görüldüğünde doktora başvurmak önemlidir. Kanserin tedavisi ise çeşitli yöntemleri içerebilir, bunlar cerrahi müdahale, kemoterapi, radyoterapi, immünoterapi, hormon terapisi ve hedefe yönelik tedaviler gibi seçenekleri içerebilir. Tedavi planı, kanserin tipine, evresine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak belirlenir.

  KANSER TÜRLERİ

  Kanser, birçok farklı organda ve dokuda gelişebilen bir hastalıktır. Yaygın kanser türlerinden bazıları şunlardır:

  Meme Kanseri: Meme dokusunda başlayan kanserdir. Genellikle kadınlarda görülse de erkeklerde de nadiren ortaya çıkabilir.

  Akciğer Kanseri: Akciğerlerde başlayan kanserdir. En yaygın ölüme neden olan kanser türüdür ve sigara içmek bu kanserin en önemli nedenlerinden biridir.

  Prostat Kanseri: Erkeklerde prostat bezinde gelişen kanserdir. Erkekler arasında en yaygın kanser türlerinden biridir.

  Kolon ve Rektum Kanseri: Kalın bağırsak (kolon) veya rektumda (anüsle kalın bağırsağın birleştiği bölge) başlayan kanserdir. Bağırsak kanserleri genellikle poliplerden başlar ve zamanla kanser hücrelerine dönüşebilir.

  Deri Kanseri: Derideki hücrelerin kanserleşmesi sonucu ortaya çıkan kanser türüdür. En yaygın deri kanseri türleri bazal hücreli karsinom, skuamöz hücreli karsinom ve melanomdur.

  Akut Lösemi: Kemik iliğinde olgunlaşmamış hücrelerin anormal bir şekilde çoğalması sonucu ortaya çıkan bir kan kanseri türüdür.

  Lenfoma: Lenf sisteminde gelişen kanserdir. Lenf bezlerinde, lenfositler adı verilen bağışıklık hücrelerinde anormal büyüme ve çoğalma olur.

  Beyin Tümörleri: Beyinde veya omurilikte başlayan kanserlerdir. Beyin tümörleri iyi huylu (benign) veya kötü huylu (malignant) olabilir.

  Karaciğer Kanseri: Karaciğerde gelişen kanserdir. Genellikle kronik hepatit enfeksiyonları, siroz veya alkol tüketimi gibi faktörlerle ilişkilendirilir.

  Bu sadece birkaç örnektir ve kanser çeşitleri daha da fazladır. Her kanser türü kendi belirtileri, teşhis yöntemleri ve tedavi seçenekleriyle tanımlanır. Herhangi bir şüpheli belirti veya risk faktörü varsa, doktorunuzla görüşmek önemlidir.

  KANSER TEŞHİSİ

  Kanser teşhisi, belirtiler, fizik muayene, görüntüleme testleri ve laboratuvar testleri gibi yöntemler kullanılarak yapılır. İşte yaygın kullanılan kanser teşhis yöntemlerinden bazıları:

  Anamnez: Doktor, hastanın tıbbi öyküsünü detaylı bir şekilde alır. Belirtiler, risk faktörleri, aile öyküsü ve diğer önemli bilgiler gözden geçirilir.

  Fizik Muayene: Doktor, vücudun belirli bölgelerini kontrol ederek kanser belirtileri veya anormallikleri arar. Boyutu, şekli, kitlelerin varlığı veya ciltteki değişiklikler gibi belirtiler incelenir.

  Görüntüleme Testleri: Görüntüleme testleri, vücut içindeki anormallikleri veya tümörleri göstermek için kullanılır. Bu testler arasında röntgen, manyetik rezonans görüntüleme (MRG), bilgisayarlı tomografi (BT) ve pozitron emisyon tomografisi (PET) bulunur.

  Biyopsi: Biyopsi, kanser hücrelerini doğrudan incelemek için dokudan veya sıvıdan örnek alınmasıdır. Biyopsi, tümörün varlığını ve kanser hücrelerinin özelliklerini doğrulamak için önemli bir teşhis aracıdır. Farklı biyopsi yöntemleri kullanılabilir, bunlar arasında iğne biyopsisi, cerrahi biyopsi, yüzey biyopsisi ve sıvı biyopsi bulunur.

  Sitolojik ve Patolojik Değerlendirme: Biyopsi örneği, patologlar tarafından laboratuvarda incelenir. Sitolojik değerlendirme, kanser hücrelerinin sitolojik özelliklerini incelerken, patolojik değerlendirme, dokunun mikroskopik yapısını ve kanserin türünü belirlemeyi amaçlar.

  Genetik Testler: Bazı kanser türlerinde genetik faktörler önemli bir rol oynar. Genetik testler, belirli genetik mutasyonları veya kansere yatkınlığı tespit etmek için kullanılabilir.

  Bu teşhis yöntemleri, kanser teşhisinde yaygın olarak kullanılan yöntemlerdir. Teşhis süreci, belirli bir kanser türüne ve hastanın durumuna bağlı olarak değişebilir. Doğru teşhis, uygun tedavi planının oluşturulması için önemlidir.

  TEDAVİ PLANI

  Kanser tedavi planı, hastanın kanserin türüne, evresine, yayılma durumuna, genel sağlık durumuna ve diğer bireysel faktörlere bağlı olarak belirlenir. Bir multidisipliner yaklaşım kullanılarak tedavi planı oluşturulur ve genellikle aşağıdaki tedavi yöntemlerinden bir veya birkaçının kombinasyonunu içerir:

  Cerrahi: Kanserli tümörün vücuttan çıkarılması amacıyla yapılan operasyonlar kullanılır. Cerrahi tedavi, kanserin türüne, yayılma durumuna ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Bazı durumlarda, tümör tamamen çıkarılabilirken, diğer durumlarda cerrahi tedavi tümörü küçültmek veya semptomları hafifletmek amacıyla kullanılabilir.

  Radyoterapi: Radyoterapi, yüksek enerjili ışınlar kullanarak kanser hücrelerini hedef almayı amaçlar. Bu tedavi, kanser hücrelerini öldürür veya büyümelerini durdurur. Radyoterapi, kanserin yerel kontrolünü sağlamak için kullanılabilir, tümör boyutunu küçültmek için önceden cerrahi operasyon öncesi uygulanabilir veya metastatik kanserin semptomlarını hafifletmek amacıyla kullanılabilir.

  Kemoterapi: Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek veya büyümelerini durdurmak için kullanılan ilaç tedavisidir. Kemoterapi, kanserin yayıldığı bölgeleri hedefleyen sistemik bir tedavi yöntemidir. Kemoterapi, bir veya birden fazla ilaç kombinasyonu olarak uygulanabilir ve kanserin türüne ve evresine göre değişebilir.

  Hedefe Yönelik Tedaviler: Bazı kanser türlerinde, kanser hücrelerinde bulunan belirli hedeflere yönelik ilaçlar kullanılabilir. Bu tedaviler, kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını hedefleyen moleküler hedefli ilaçları içerir. Örneğin, kanser hücrelerinde aşırı büyümeye neden olan belirli genetik mutasyonları hedefleyen hedefe yönelik tedaviler kullanılabilir.

  İmmünoterapi: İmmünoterapi, bağışıklık sisteminin kanserle mücadelesine yardımcı olmayı amaçlar. Bu tedavi, vücudun bağışıklık sistemini kanser hücrelerini tanımak ve hedef almak için uyarır. İmmünoterapi, bazı kanser türlerinde etkili olabilir ve yan etkileri yönetmek için düzenli takip gerektirebilir.

  Tedavi planı, hastanın yan etki toleransına, yaşına, genel sağlık durumuna ve tercihlerine göre kişiselleştirilir. Tedavi süreci boyunca hastanın düzenli takibi ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesi önemlidir. Tedavi planı, hastanın durumuna bağlı olarak zamanla ayarlanabilir.